INTRODUCCIÓ
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), LAIA BORRAS CATALAN informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, LAIA BORRAS CATALAN informa de les dades següents:
RAÓ SOCIAL LAIA BORRES CATALAN
NIF 48001811Y
DIRECCIÓ POSTAL JOAQUIM MARIA MAS RAMÓN 31 17003, GIRONA
DIRECCIÓ ELECTRÒNICA info@reivet.com
TELÈFONS 972 744 623
REGISTRE MERCANTIL Prenc…………, foli……….., full………… i inscripció…………
OBJECTE PRINCIPAL Centre de Rehabilitació Veterinària i Medicina Veterinària Tradicional Xinesa.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de LAIA BORRAS CATALAN confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de LAIA BORRAS CATALAN, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas. El lloc web de LAIA BORRAS CATALAN proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. El usuari assumeix la seva responsabilitat en lús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per LAIA BORRAS CATALAN per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per LAIA BORRAS CATALAN contràriament a allò disposat per aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.


POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

LAIA BORRAS CATALAN no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
LAIA BORRAS CATALAN declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, LAIA BORRAS CATALAN no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

LAIA BORRAS CATALAN es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix, o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LAIA BORRAS CATALAN per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats , programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de LAIA BORRAS CATALAN. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LAIA BORRES CATALAN.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de LAIA
ESBORS CATALAN. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de LAIA BORRAS CATALAN.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

LAIA BORRAS CATALAN es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que considereu oportunes per la utilització indeguda del vostre lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. LAIA BORRAS CATALAN té el domicili a GIRONA, Espanya.
Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.
Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, presumiran celebrats al lloc on estigui establert el prestador de serveis.