Com es pot prevenir el dolor causat pel fred als animals?

Estem en l’estació més freda de l’any, l’hivern, i amb ell ens acompanyen malalties que pensàvem inexistents en els nostres animals. Per nuetra geografia, els agents externs que poden fer enfermerar o reagudizar les malalties són el FRED, el VENT, i la HUMITAT. En aquest post, anem a integrar els coneixements en MVTC i els […]